top of page

השירותים שלנו

תחומי ההתמחות שלנו

מערכות מתועלות ומפוצלות, WATER SOURCE ,HEAT RECOVERY ,VRF, HEAT PUMP תכנון וביצוע של מערכות מים בבתים פרטיים, תוך מענה על צרכי תכנון ואדריכלות, תכנון וביצוע מערכות חימום תת ריצפתי.
בנייה רוויה, מרפאות , אולמות אירועים, מסחר ותעשייה.

איכות ובקרה

כחלק בלתי נפרד מחזון החברה, אנו מקפידים בעבודתנו על איכות ללא פשרות ומשקיעים מאמצים ומשאבים רבים בעדכון המידע והידע המקצועי של צוות החברה. במסגרת זו, אנו מקפידים על פיקוח ובקרת איכות.

בכל פרויקט אנו מקפידים על מענה מלא לכל דרישות התקן הישראלי, ונהלים שונים.

bottom of page